Telemedicínská video
konzultace mezi
lékařem a pacientem.

VideoKlinika.cz je online klinika pro telemedicínskou konzultaci. Vytváříme zabezpečené spojení pacienta s lékařem. VideoKlinika.cz je součástí telemedicínské platformy VideoDoktor.cz, kterou využívá 3.000 lékařů.

Více informací o naší klinice

Lékaři v naší klinice